hode og logo for siden!
søk bare på Vest-Consult.no

Nyheter

25-års jubileum! Vest-Consult fyller i år 25 år.
Mer om Vest-Consult.

LEDIGE Stillinger
VEST-CONSULT

Vi søker etter sivil.ing/ing. for prosjektering av VVS-tekniske anlegg innen industri, fiskeoppdrett, servicebygg, etc.

På grunn av økende arbeidsmengde onshore/ offshore inn- og utland, søker vi etter HVAC-ingeniør.

Kontormedarbeider lønn og regnskap.

Søknad m/ CV sendes på mail til

sigurd.buchvold@
vest-consult.no.

For mer informasjon ring oss på +47 91735840

 

bygg og industri

Administrasjon/Servicebygg

Kontorbygg

 • Telenor Kokstad, Bergen < se ref. adm.bygg >
 • Hydro Energi A/S - administrasjon/driftssentral
 • Statens Hus, Leikanger
 • SBED - Murhjørnet (rehab.)
 • Luster Rådhus (rehab.)
 • Kvinnherad Rådhus, Rosendal
 • Stord Postgård, Stord
 • Hydro Energi A/S, Årdalstangen
 • BOB Nygårdsgt 13/17
  • Nybygg , leiligheter/kontorer.
  • Areal : 5.000 m2.
  • Ferdig 1999/2000.
  • VVS-entreprise ca kr. 7.5 mill.
 • NSB Vestfløy
 • KNM Tordenskiold.
  • Nybygg , servicebygg
  • Areal : 16.000 m2
  • Ferdig 2000
  • VVS-entreprise ca kr. xx mill.
 • Kjøpesenter Xhibition, Bergen
 • Varehuset Knarvik, Knarvik
 • Pyramiden kjøpesenter, Gaupne
 • Stord kjøpesenter

Bankbygg

 • Leikanger Sparebank, Hermansverk
 • Sparebanken Vest, Skålevik
 • Sparebanken Vest, Stord
 • Sparebanken Vest, Sogndal
 • Tysnes Sparebank, Tysnes
 • Etne Sparebank, Etne
 • Fokus Bank, Sogndal
 • Fokus Bank, Øvre Årdal

Hotell

 • Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen
 • Fretheim Hotell, Flåm

Industribygg/Prosessanlegg

 • Rolls Royce Marine AS - Motorfabrikk
  • Beskrivelse: Fabrikk.
  • Ombygging 1997 - 2000.
  • Areal : 24.000m2.
  • VVS-entreprise ca kr. 20 mill.
   - Sanitæranlegg.
   - Nytt varmeanlegg/gjenvinning motorvarme.
   - Nye luftbehandlingsanlegg - 275.000m3/t.
  • Brannsikring Motorfabrikk; 2003 - 2005 (bilde)
 • Rolls Royce Marine AS - Jernstøperi i Bergen
  • Beskrivelse : Fabrikk
  • Nybygg 1990.
  • Areal : 15.000m2.
  • VVS-entreprise ca kr. 25 mill.
   - Sanitæranlegg.
   - Varmeanlegg/gjenvinning fra støpeovner til
   oppv./vent./varmtvann tot. ca 1000 kW/time
   - Luftbehandlingsanlegg m/gjenvinning tot. ca
   500.000m3/t.
   - Filteranlegg ; konsesjon utslipp/lyd
   kap. 350.000m3/t m/gjenvinning.
   - Furanoljeanlegg.
   - Trykkluftanlegg - 50m3/min. (bilde)
 • Rolls Royce Marine AS - Frydenbø - Os
  • Beskrivelse: Fabrikk
  • Nybygg/Ombygging.
  • Byggeår 1997
  • Areal : xxxx m2. VVS-entreprise ca kr. xx mill.
   - Luftmengde 25.000 m3/t
   - Sanitæranlegg
   - Varmeanlegg
 • UMOE Schat Harding AS - ny produksjonshall polyester/plastfabrikk, Ølve
  • Beskrivelse : Ny støpehall for polyester/gelcoat
  • Ferdig 1993
  • Areal : 1.000m2. VVS-entreprise ca kr. xx mill.
   - Inneklima med min. 25 p.p.m styren innhold
   - Luftmengde 100.000m3/t
   - Varmeanlegg
   - Sanitæranlegg
 • UMOE Schat Harding AS - mekanisk verksted og overflatebehandling, Seimsfoss
 • Henrik J. Askvik´s Sønner AS - plastbåtproduksjon, Os (Askeladden).
  • Beskrivelse : Modernisering/utvidelse av fabrikken
  • Produksjon av lystbåter i plast
  • Byggeår 1996
  • Areal : ca 2.000m2. VVS-entreprise ca kr. xx mill.
   - Luftmengde 50.000m3/t. - Styren innhold
   drift max 25 p.p.m.
   - Sanitæranlegg
   - Sprinkleranlegg m/hovedledning
 • Herdla Fiskemat AS - Lakseslakteri/foredling/frys/kjøl
 • Tjeldbergodden - fiskeoppdrett
 • Årdal Plast AS - polyester/plastfabrikk, Øvre Årdal
  • Beskrivelse : Ombygging eksist. industribygg til plastproduksjon.
  • Byggeår xxxx.
  • Areal : ca xxxxm2. VVS-entreprise ca kr. xx mill.
   - Luftmengde xxxxxm3/t.
   - Sanitæranlegg
 • Bianor AS - glassfiber/plastindustri
 • Kværner Warnow Werft , Tyskland - skipsverksted/dokk
 • Algaard AS - bilverksted Fjøsangerveien i Bergen. Salgs- og sosiallokaler
 • Bilhuset Kråkenes AS - verksted, karosseri, klargjøring, salgslokaler i 3. byggetrinn
 • Jæger AS - nytt verksted Minde - ombygninger i Bergen
 • TTS- International AS, industribygg på Kokstad.Tekn. kravspesifikasjon og kontroll
 • Bergens Tidende - nytt trykkeri
 • TV2 - nytt studio
 • Hydro Aluminium AS, Årdalstangen - anlegg gjennom 10 år
 • AGA-Norgas AS - oxy-acetylenfabrikk
 • Mongstad Base - vaske og inspeksjonshall, lager og verkstedshaller 1995-2004
 • Mongstad Base - Averøy kommune, nytt industriområde offshore virksomhet
 • Scandinavien Battery Industri AS - Fitjar
 • Sparkjøp AS - lager/produksjon - 30.000 m2 (byggetrinn 1 - 2 - 3)
 • Aker Stord AS - diverse
 • Kværner Fjellstrand AS - klimaanleggene for alle hurtigbåter for eksport
 • Kværner Kleven, Leirvik - VVS-anlegg sveisehall

Meieri

 • Sunnfjord Meieri (rehab./ENØK)
 • Sogndal Meieri (rehab./ENØK)
 • Volda Meieri (rehab./ENØK)

Adm./verkstedsbygg kraftselskap

 • Årdal energiverk
 • Stord kommunale E-verk
 • Tysnes kraftlag
 • Lærdal kraftverk
 • Luster kraftlag
 • Skålevik og Ølen kraftlag
 • Fitjar kraftlag
 • Austevoll kraftlag

 

Idrettsbygg

 • Høyanger Badeanlegg, Nybygg med 3 basseng
  • Beskrivelse :Nybygg med 3 basseng
  • Sanitær - Varme - Luftbehandling
  • Automatikk/SD-anlegg - Renseanlegg - Høytrykkspyling
  • Areal : 3.600 m2
  • Ferdig 2005
  • VVS-entreprise ca kr. 10.5 mill.
 • Vannkanten, Badeland Loddefjord
  • Beskrivelse: Badeland tilknyttet Vestkanten kjøpesenter med kultursal, bowling, restaurant, treningssenter, m.m
  • Areal : 10.000 m2.
  • Ferdig nov. 2000.
  • VVS-entreprise ca kr. 20 mill.
   - Sanitær
   - Kjøling
   - Automatikk
   - Renseanlegg
 • Skei Hotell i Jølster, Svømmehall
  • Beskrivelse : Ny svømmehall i tilknytning til hotell.
  • Ferdig 1995.
  • VVS-entreprise ca kr. xx mill.
 • Førdehuset - Rehab./nybygg
 • Høyanger Kommune, undervarme kunstgressbane
 • Høyanger idrettshall, Høyanger
 • Årdal idretts- og svømmehall, Øvre Årdal (Rehab. og ENØK-prosjekt)
 • Svømmehall Stord lærerhøyskole, Stord (Rehab. og ENØK-prosjekt)
 • SBED (rehab. og ENØK svømmehall)
 • Øvre Årdal - utvendig 50 m.basseng - spillvarme Årdal verk
 • Øvre Årdal - undervarme kunstgressbane - spillv. Årdal verk
 • Drammenshallen
 • Tromsøhallen
 • Øverbygd sv.hall og idr.hall
 • Stemmemyren sv.hall og idr.hall
 • Vik idretts- og svømmehall , Nybygg/Rehab.

Fiskeoppdrett

 • Matre Havbruksstasjon - Matre
 • T. Skretting A/S - forskningsstasjon i Rogaland

Fjernvarme/Energiforvaltning

 • Spillvarme Hydro Aluminium / Årdal kommune - fra smelteverk til oppvarming svømmehall-idrettshall-varmtvann-utv.basseng 50m-kunstgressbane-samfunnshus-helsehus, etc
 • Rolls Royce Marine - gjenvinning varme smelteovner - 1.400 kW
  til oppvarming/ventilasjon og varmtvann
 • Høyanger kommune - kap. 1.800 kW til skole, svømmehall, idrettshall etc. Ombygging av alle tekniske rom
 • Hydro Aluminium A/S - kap. 1.200 kW til hovedbad, adm.bygg, laboratorium etc. Ombygging av alle tekniske bygg

Sprinkler/Brannsikring

 • Rolls Royce Marine AS - Brannsikring VVS/El./Bygg - 30.000m2 - fra 2003/2005
 • Xhibition - Bergen - Kjøpesenter 16.000m2.
 • Arna Helseheim
 • Øvsttunheimen Sykehjem
 • Telenor Kokstad
 • Latinskolen
 • Trollhaugen
 • Aalgaard, Fabrikkgaten

Varmepumper

 • Matre Fiskeoppdrett
 • Øvre Årdal - Samfunnshus og Helsehus - Felles varmepumpe med spillvarme fra Årdal verk
 • Telenor Kokstad < se ref. adm.bygg >
 • Bergen Katedralskole
 • Heggebakken

Laboratoriebygg

 • SSF Norsildmel, Kjøkkelvik.
  • Beskrivelse : Nybygg , lab/kontorer
  • Areal : xxxx m2.
  • Ferdig xxxx.
  • VVS-entreprise ca kr. xx mill.
 • Havforskingsinstituttet i Bergen
  • Beskrivelse : Tilbygg , lab/kontorer
  • Areal : xxxx m2.
  • Ferdig xxxx.
  • VVS-entreprise ca kr. xx mill.
 • Hydro Aluminium , Årdalstangen
  • Beskrivelse : Rehab.-Ventilasjon-Varme-Sanitær
  • Totalprosjekt fra Vest-Consult AS.
  • Areal : 1.800 m2.
  • Ferdig 2000.
  • VVS-entreprise ca kr. 4.8 mill

Skoler

 • Øygarden Ungdomsskule
  • Beskrivelse : Nybygg (Skolebyggpris 1998).
  • Areal : 3.500 m2.
  • Ferdig 1997.
  • VVS-entreprise ca kr. 3.8 mill. (B)
 • KNM Tordenskjold - skolesenter Haakonsvern (ombygging 60 mill.)
 • Distrikhøyskolen i Sogn- og Fjordane, Sogndal
 • Sandsli skole, Bergen kommune - ny skole, 1. byggetrinn - 1.500 m2
 • Vestbygd skole, Meland kommune - ny skole 2.000 m2
 • Paradis skole, Bergen - tilbygg/rehab
 • Mathopen skole, Bergen - rehab. eksist. skole
 • Holmefjord skole, Eikelandsosen - ny skole
 • Statsbygg - Stord Lærerhøgskule
 • Fusa kommune - Holmefjord skule
 • Årdal kommune - Årdal videregående skole, ombyggning/rehab.
 • Kvinnherad kommune, Sunnhordland Folkehøgskule
 • Kvinnherad kommune, Sunde skole - utviding
 • Kvinnherad kommune, Malmanger skole - innredning av underetg
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Hafslo vidg. skole
 • Florø kommune, Florø barneskole
 • Hordaland Fylke, Heggebakken 2A
 • Hordaland Fylke, Bergen Katedralskole - varmeanlegg basert på varmepumpe
 • Hordaland Fylke, Bømlo vidg. skole
 • Stord kommune, Tjødnalio skole - prosjekteringsbistand VVS-anlegg
 • Stord kommune, Leirvik skole
 • Statsbygg, Stord Lærerhøgskule - velferdsbygg
 • Statsbygg, Distriktshøyskolen i Sogn og Fjordane

Sykehjem

 • Øvsttunheimen Sykehjem - Nybygg/Rehab.
  • Byggherre : Bergen Bygg og Eiendom KF.
  • Arkitekt : Jacobsen Prosjekt Team AS.
  • Hovedentreprenør : Stoltz Røthing AS.
  • Nybygg / Rehab.
  • Areal : ca 5919 m2.
  • Ferdig 2003.
  • VVS-entreprise ca kr. 10.5 mill.
  • Bygget er et sykehjem i 2.etg og har 74 sengeplasser. (B)
 • Arna Helseheim - Nybygg/Rehab.
  • Beskrivelse : Byggherre : Bergen Bygg og Eiendom KF.
  • Arkitekt : Lund & Partnere arkitekter as.
  • Nybygg / Rehab.
  • Areal : 4.448 m2.
  • Ferdig 2003.
  • VVS-entreprise ca kr. 8.3 mill.
  • Det er 24 plasser for korttidsopphold og 16 plasser
   tilrettelagt for aldersdemente (B)
 • Arna Sykehjem - Nybygg
  • Beskrivelse : Nybygg.
  • Areal : 4.300 m2.
  • Ferdig 2000.
  • VVS-entreprise ca kr. 9.3 mill. (B)
 • Masfjorden Sykehjem - Nybygg
  • Beskrivelse : Nybygg.
  • Areal : 3.500 m2.
  • Ferdig 2001.
  • VVS-entreprise ca kr. 5.5 mill.(B)
 • Adolph Bergsvei , Sykehjem Bergen Kommune
  • Beskrivelse : Nybygg / Rehab.
  • Areal : 7.650 m2.
  • Ferdig 1996.
  • VVS-entreprise ca kr. 5.2 mill.
 • Mødrehjem på Bønes og i Steinsviken, Hordaland Fylkeskommune
 • Hafslo sykehjem, Luster kommune
 • Knutsaåsen sykehjem, Stord - Byggetrinn I og II (nybygg)
 • Stord sykehjem, Stord - Ombygging av nybygg
 • Ølen alders- og sykehjem, Stord - Ombygging av nybygg
 • Halsnøy sykehjem - Nybygg/ombygging

Diverse

 • Fløyen øvre/nedre stasjon
  • Beskrivelse : Nybygg , rehab.
  • Areal : xxxx m2.
  • Ferdig xxxx. (B)
 • Selvaagbygg Deutschland GMbh - boligblokker Bremen
 • Breheimsenteret i Jostedalen
 • Statskraft - driftsentral for Jostedalsanleggene
 • Statskraft - anlegg og driftssenter
 • Sogn Bilag - nytt adm.og verksted i Sogndal
 • Hydro Aluminium A/S - datakjøling i datarom for styring av smelteprosessene
 • Kulturhus i Rosendal
 • Vest-Data A/S, Bergen

TotalentreprenØr

 • Rolls Royce Marine AS - Motorfabrikken
 • Rolls Royce Marine AS - Jernstøperi i Bergen
 • Rolls Royce Marine AS - Frydenbø Os
 • UMOE Scat Harding - Ølve
 • Henrik J. Askvik`s Sønner (Askeladden)
 • Årdal plast AS

 

 

Redaktør: Vest-Consult | Web-design: IN(formasjon)+ FO(rm)/THM©2005